Privacy statement

Passief verstrekte informatie

Wanneer u over het internet surft stelt u, wellicht zonder hiervan bewust te zijn, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het “IP-nummer” van de PC, het besturingssysteem, de internet browser die u gebruikt en de laatste internetpagina die u bezocht. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina’s worden verbeterd. Voor zover wij dergelijke gegevens gebruiken, worden deze anoniem verwerkt.

 

Cookie Policy

Wij maken gebruik van de zogeheten ‘cookies’. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden met het weergeven van de pagina's. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij de informatie alsnog kunnen verstrekken. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van de internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

 

Persoonsgegevens

Wanneer u een opdracht bij ons plaatst, wordt u gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. In het geval dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van de opdracht zullen wij slechts de benodigde gegevens delen met derden. Wij gebruiken de persoonsgegevens slechts voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels de opdracht met ons afsluit. Op verzoek van de klant zullen wij de gegevens van deze klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar (betalings)verplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch wijzigingen in zijn/haar gegevens aan ons doorgeven of de persoonsgegevens opvragen, neem hiervoor contact met ons op.

 

Statistieken

Wij houden online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Deze statistieken worden aangewend om de internetsite toegankelijker te maken.

 

Backup- en beveiligingstechnieken

Wij maken gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te kunnen herstellen.