Privacy statement

Privacy statement NextStep3D

Dit is de privacy verklaring (Privacy Statement) van NextStep3D B.V. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de diverse bedrijfs- en persoonsgegevens.

Contactgegevens & Informatie

Indien u zich bij ons registreert, een aanvraag doet of een opdracht plaats voor het leveren van een product of dienst, dan verstrekt u aan ons diverse gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adresgegevens, de ondernemingsnaam, contactgegevens. Het is voor NextStep3D belangrijk om deze contactgegevens en overige informatie van relaties vast te leggen zodat NextStep3D de gewenste offerte(s) kan calculeren, de correcte levering en dienst kan verzorgen, een relatie kan informeren over ontwikkelingen of telefonisch / per email kan informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. NextStep3D acht de bescherming van de aan haar toevertrouwde contactgegevens en overige informatie van essentieel belang voor haar activiteiten. De toevertrouwde gegevens worden door NextStep3D met uiterste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NextStep3D houdt zich strikt aan de regelgeving zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bezoekergegevens

Op de website(s) van NextStep3D worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer het aantal bezoekers en welke pagina het meest opgevraagd wordt. Dit doet NextStep3D om de opbouw van de website te optimaliseren en om de relatie meer gerichte informatie en diensten aan te kunnen bieden.

NextStep3D gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

NextStep3D neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nextstep3d.com.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van NextStep3D, neem dan contact op met ons op via info@nextstep3d.com of 088-88 66 800. NextStep3D behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen of te wijzigen. Het is derhalve raadzaam om af en toe dit Privacy Statement door te nemen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar: info@nextstep3d.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om het e-mail adres te gebruiken waarmee u bij ons bekend bent. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek.